Plaatsbeschrijving in- en uittrede huur

Bij de verhuur van een woning is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht. Ravest stelt dit voor u op. Dit document hoort bij het huurcontract en moet mee geregistreerd worden. Er wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt in het begin en op het einde van de verhuur. Beide documenten worden met elkaar vergeleken om na te gaan of er schade aan de woning werd veroorzaakt. Ravest kan deze eindcontrole op zich nemen. In geval van schade dient de huurder dit verplicht te herstellen of te vergoeden.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®